Nose Work

Nose Worken har sitt ursprung i USA och grundtanken med sporten var att hjälpa hundar på hundstallar till en mer dräglig tillvaro med aktivering för mental stimulans för att slutligen kunna placeras ut i hem runt om i USA. 

Idéen om Nose Work kommer från att man omarbetade tjänstehundars arbetar i specialsök – och förvandlade detta till en förenklad version som sedan blev Nose Work. Alla hundar har en fantastisk nos och många hundar har ett enormt driv i sig av naturliga instinkter som att jaga och leta. De som inte får utlopp för detta anses i människans ögon att de inte passar in. Men genom Nose Work ges alla hundar en chans att utnyttja sina naturliga instinkter och till följd av detta får vi en nöjd och trött hund. 

För mer detaljerad information läs om våra olika kurser i nose work på rubrikerna nedan.

fungerar det inte att anmäla till kurs kontakta oss omgående på hundkurser@briljanthund.se